Emmeli Kuleler

 

• Genellikle kule tepesinde yer alan fanla hava emilir.
• Daha büyük fanlar dolayısıyla daha düşük devir kullanılabildiğinden daha az gürültü ihtimali vardır.
• Yüksek giriş hızlarında tozlar emilebilir. Hava filtresi gerekebilir.
• Hava çıkış hızları yüksek olduğundan resirkülasyon ihtimali azdır.
• Fanlar üst tarafta yer aldığından titreşime daha eğilimlidir.
• Bakım sırasında mekanik aksama daha zor ulaşılabilir.
• Mekanik aksam nemli hava akımına maruz kalmaktadır.
• Fanlar tabanda yer almadığından, taban alanı üflemeli kuleye göre daha küçüktür.
• Havanın yukarıdan akan suya göre ters yönde dik olarak emildiği ters akımlı kulelerde en soğuk su en kuru hava ile karşılaşır, maksimum performans elde edilir.

Tesisat mühendisliğinde öncü firma Vizyon Mekanik olarak sizlere soğutma kuleleri hizmetini sunmaktayız. Sizde yapılarınızda modern, sağlıklı ve kullanışlı soğutma sistemlerinin oluşturulmasında bizden yardım isteyiniz.

sogutma kulesi