Sıcak Su Kazanları

Kazanlar yakıttaki kimyasal enerjiyi ısı enerjisine çeviren cihazlardır. Enerji tasarruflu ve zararlı maddesi çok az olan bir ısı hazırlama ile yüksek işletme güvenirliği ile ünitelerin uzun bir süre kullanabilir durumda olmaları büyük apartmanların ısıtma merkezlerinden istenen en önemli taleplerdir. Bunun için yetkin bir danışmanlık, kapsamlı bir hizmet sunumu ve özellikleri ile ekonomik ve geleceği güvenli bir ısı üretimi sunan ısı üreticileri gereklidir.

Isıtma tesisatlarınızda kullanacağınız kazanlar konusunda Vizyon Mekanik’den destek alabilirsiniz.

sicak su kazani
Kazan Çeşitleri;
 • Dökme dilimli kazanlar
 • Çelik kazanlar
 • Gaz yakıtlı kazanlar (Doğalgaz)
 • Sıvı yakıtlı kazanlar (Motorin, fuel oil)
 • Katı yakıtlı kazanlar (Taş kömürü, odun vb.)
 • Karşı basınçlı kazanlar
 • Karşı basınçsız kazanlar
 • Sıcak sulu kazanlar
 • Kaynar sulu kazanlar
 • Buharlı kazanlar
 • Alev borulu kazanlar
 • Alev duman borulu kazanlar
 • Duman borulu kazanlar
 • Su borulu kazanlar
 • Yarım silindirik kazanlar
 • Tam silindirik kazanlar
 • Prizmatik paket kazanlar