Sıhhi Tesisat

Tesisler ve yapılar için gerekli suyun ısıtılması, temini, yumuşatılması, depolanması, atık suyun arıtılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme gibi mekanik tesisat işleri sıhhi tesisatın konu alanına girer.

Tesisat mühendisliğinde öncü firma Vizyon Mekanik olarak sizlere sıhhi tesisat hizmetini sunmaktayız. Yapılarınızda modern, sağlıklı ve kullanışlı sıhhi tesisat sistemlerinin oluşturulmasında bizden yardım isteyiniz.

Vizyon Mekanik'in sıhhi tesisat konusundaki hizmetlerinden birkaçı;
  • Sıhhi Tesisat Cihaz ve Ekipmanları
  • Kullanım Suyu Dağıtım Sistemleri
  • Kullanım Sıcak Suyu Hazırlama ve Dağıtım Sistemi
  • Pis Su Tesisatı
  • Yağmur Suyu Drenaj Tesisatı
  • Su Arıtma Sistemleri